Ekintzailetasuna Hezkuntzan

Ekintzailetza grina sustatzen Urola Ikastetxean/ Encendiendo la inquietud del emprendimiento en Urola Ikastola

Izan Ekintzaile Hezkuntza alorrean kokatzen den proiektu bat da eta bere helburua ikasleen artean ekintzailetasun grina piztea da, ekintzaile gaitasunak lantzeko saioen bitartez eta eskualdeko ekintzaileen bizipenak ikasgelara emanaz.   Izan Ekintzaile es un proyecto de educación y tiene como objetivo crear inquietud sobre el emprendimiento mediante sesiones para desarrollar aptitudes de emprendimiento y llevando… Continue reading Ekintzailetza grina sustatzen Urola Ikastetxean/ Encendiendo la inquietud del emprendimiento en Urola Ikastola

Ekintzailetasuna Hezkuntzan

Elkarrekin Eraikitzen proiektua/ Proyecto Elkarrekin Eraikitzen

Ikasleak, ikasketa prozesuaren protagonista eginez, ekintzailetzari lotutako balio eta gaitasunak landu nahi ditu. Honetarako,  eskualdeko eragilesozioekonomiko ezberdinen errealitatea ikertzera bideratzen dira ikasleak.  Quiere trabajar los valores y la competencia entorno al emprendimiento, siendo los alumnos los protagonistas del proceso de aprendizaje. Para ello, se encamina a los alumnos a que investiguen la realidad socioeconómica de los distintos agentes comarcales.

Medioak

Uztarriak Azpeitiko ekintzaileei eginiko elkarrizketak/ Entrevistas realizadas a emprendedores de Azpeitia por Uztarria

Krisi garaian, hainbat dira autoenpleguaren alde egin eta enpresak sortu dituzten herritarrak. Erakundeen laguntza izan dute.   Son muchos los azpeitiarras que se han decantado por el autoempleo y creado una empresa en tiempos de crisis. Han recibido ayuda de entidades. (Las entrevistas estan en euskera).